במסגרת תוכנית הנחה במעמד החיוב של לאומי יינתנו ללקוחות לאומי המשלמים באמצעות כרטיס עליו מוטבע לוגו לאומי, הנחות בשיעור הנקוב ליד כל שם בית עסק, וזאת בשיתוף עם בתי העסק המצויים בהסדר הנחות תקף. ההנחות ניתנות באופן אוטומטי, מבלי שהלקוחות ידרשו להצטרף לתוכנית. ההנחות ישוקפו ללקוחות לאומי בדפי החיוב החודשיים. שיעור ההנחות הינו כמפורט באתר ועשוי להשתנות ואף להתבטל מעת לעת.

 

אין כפל הנחות. במקרה בו בית עסק משויך לתכנית נוספת המעניקה הנחות במעמד החיוב, הלקוח יהיה זכאי להנחה הגבוהה מביניהן.

 

רשימת בתי העסק ושיעור ההנחות הניתנות על ידי כל בית מעסק מופיעות באתר. לאומי ו - K4A  (המפעילה את תוכנית ההנחות עבור לאומי) עושות כמיטב יכולתן להבטחת שלמות רשימת בתי העסק בהם ניתנת ההנחה, ואת שיעור ההנחה אשר ניתן בכל אחד מבתי העסק, אולם לעיתים יתכנו מקרים בהם תתרחש תקלה אשר תפגע במתן ההנחה. 


בכל מקרה כזה, בו לא ניתנה הנחה כמובטח, אנו מזמינים אותך ליצור קשר עם מוקד השירות של לאומי בטלפון 5522*, ואנו נפעל לבירור העניין ולתיקון התקלה, ככל שארעה כזאת, בהקדם האפשרי.

לאומי אינו אחראי לפרסום מטעם בית העסק ו/או לעסקה ו/או לשירותים ו/או למוצרים ובכלל זה לאספקתם, מחיריהם, טיבם, איכותם, מועדי אספקתם וכו'. אין לראות בלאומי כמי שממליץ ו/או מכוון ו/או מציע להתקשר מול ספק כלשהו.